Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
31WEbb-001
94 51 2 141 889-7    PL-PREG
94 51 2 141 891-3    PL-PREG
94 51 2 141 892-1    PL-PREG
94 51 2 141 890-5    PL-PREG

31WEbb-001 / 2023
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.09.2023 NEWAG NS