SKM Warszawa
31WEba-006 / SKMWA 606
94 51 2 150 489-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 491-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 492-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 490-2    PL-SKMWA

31WEba-006 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.03.2022 NEWAG NS