SKM Warszawa
31WEba-005 / SKMWA 605
94 51 2 150 485-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 487-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 488-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 486-0    PL-SKMWA

31WEba-005 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.03.2022 NEWAG NS