SKM Warszawa
31WEba-004 / SKMWA 604
94 51 2 150 481-1    PL-SKMWA
94 51 2 150 483-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 484-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 482-9    PL-SKMWA

31WEba-004 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.02.2022 NEWAG NS