SKM Warszawa
31WEba-003 / SKMWA 603
94 51 2 150 477-9    PL-SKMWA
94 51 2 150 479-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 480-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 478-7    PL-SKMWA

31WEba-003 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.02.2022 NEWAG NS