SKM Warszawa
31WEba-001 / SKMWA 601
94 51 2 150 469-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 471-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 472-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 470-4    PL-SKMWA

31WEba-001 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.02.2022 NEWAG NS