Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN78A-009
94 51 2 141 755-0    PL-PREG
94 51 2 141 757-6    PL-PREG
94 51 2 141 758-4    PL-PREG
94 51 2 141 756-8    PL-PREG

31WEb-009 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.11.2021 NEWAG NS