Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN78A-008
94 51 2 141 752-7    PL-PREG
94 51 2 141 753-5    PL-PREG
94 51 2 141 754-3    PL-PREG
94 51 2 141 751-9    PL-PREG

31WEb-008 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.11.2021 NEWAG NS