Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN78A-007
94 51 2 141 747-7    PL-PREG
94 51 2 141 749-3    PL-PREG
94 51 2 141 750-1    PL-PREG
94 51 2 141 748-5    PL-PREG

31WEb-007 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.11.2021 NEWAG NS