Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN78A-004
94 51 2 141 743-6    PL-PREG
94 51 2 141 745-1    PL-PREG
94 51 2 141 746-9    PL-PREG
94 51 2 141 744-4    PL-PREG

31WEb-004 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2021 NEWAG NS