Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN78A-003
94 51 2 141 739-4    PL-PREG
94 51 2 141 741-0    PL-PREG
94 51 2 141 742-8    PL-PREG
94 51 2 141 740-2    PL-PREG

31WEb-003 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2021 NEWAG NS