Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN78-004 / 31WE-032
94 51 2 140 719-7    PL-KMAL
94 51 2 140 720-5    PL-KMAL
94 51 2 140 721-3    PL-KMAL
94 51 2 140 722-1    PL-KMAL

31WE-032 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.01.2017NEWAG NS