Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN78-003 / 31WE-031
94 51 2 140 715-5    PL-KMAL
94 51 2 140 716-3    PL-KMAL
94 51 2 140 717-1    PL-KMAL
94 51 2 140 718-9    PL-KMAL

31WE-031 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.01.2017NEWAG NS