Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN78-002 / 31WE-030
94 51 2 140 711-4    PL-KMAL
94 51 2 140 712-2    PL-KMAL
94 51 2 140 713-0    PL-KMAL
94 51 2 140 714-8    PL-KMAL

31WE-030 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.11.2016NEWAG NS