PKP SKM w Trójmieście
31WE-027
94 51 2 140 672-8    PL-SKMT
94 51 2 140 673-6    PL-SKMT
94 51 2 140 674-4    PL-SKMT
94 51 2 140 675-1    PL-SKMT

31WE-027 / 2016
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.02.2016 NEWAG NS