Koleje Dolnośląskie
31WE-024
94 51 2 140 659-5    PL-KD
94 51 2 140 660-3    PL-KD
94 51 2 140 661-1    PL-KD
94 51 2 140 662-9    PL-KD

31WE-024 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.11.2015 NEWAG NS