Koleje Dolnośląskie

31WE-023
94 51 2 140 655-3    PL-KD
94 51 2 140 656-1    PL-KD
94 51 2 140 657-9    PL-KD
94 51 2 140 658-7    PL-KD

31WE-023 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.11.2015NEWAG NS