Koleje Dolnośląskie
31WE-022
94 51 2 140 651-2    PL-KD
94 51 2 140 652-0    PL-KD
94 51 2 140 653-8    PL-KD
94 51 2 140 654-6    PL-KD

31WE-022 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.10.2015 NEWAG NS