Koleje Dolnośląskie

31WE-021
94 51 2 140 647-0    PL-KD
94 51 2 140 648-8    PL-KD
94 51 2 140 649-6    PL-KD
94 51 2 140 650-4    PL-KD

31WE-021 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.10.2015NEWAG NS