Koleje Dolnośląskie

31WE-020
94 51 2 140 643-9    PL-KD
94 51 2 140 644-7    PL-KD
94 51 2 140 645-4    PL-KD
94 51 2 140 646-2    PL-KD

31WE-020 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.10.2015NEWAG NS