Koleje Dolnośląskie
31WE-020
94 51 2 140 643-9    PL-KD
94 51 2 140 644-7    PL-KD
94 51 2 140 645-4    PL-KD
94 51 2 140 646-2    PL-KD

31WE-020 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.10.2015 NEWAG NS