Koleje Dolnośląskie

31WE-004
94 51 2 140 299-0    PL-KD
94 51 2 140 300-6    PL-KD
94 51 2 140 301-4    PL-KD
94 51 2 140 302-2    PL-KD

31WE-004 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.05.2013NEWAG NS