Koleje Dolnośląskie
31WE-004
94 51 2 140 299-0    PL-KD
94 51 2 140 300-6    PL-KD
94 51 2 140 301-4    PL-KD
94 51 2 140 302-2    PL-KD

31WE-004 / 2013
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.05.2013 NEWAG NS