Koleje Dolnośląskie
31WE-003
94 51 2 140 295-8    PL-KD
94 51 2 140 296-6    PL-KD
94 51 2 140 297-4    PL-KD
94 51 2 140 298-2    PL-KD

31WE-003 / 2013
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.05.2013 NEWAG NS