Koleje Dolnośląskie

31WE-003
94 51 2 140 295-8    PL-KD
94 51 2 140 296-6    PL-KD
94 51 2 140 297-4    PL-KD
94 51 2 140 298-2    PL-KD

31WE-003 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.05.2013NEWAG NS