Koleje Dolnośląskie
31WE-002
94 51 2 140 291-7    PL-KD
94 51 2 140 292-5    PL-KD
94 51 2 140 293-3    PL-KD
94 51 2 140 294-1    PL-KD

31WE-002 / 2013
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.02.2013 NEWAG NS