Koleje Dolnośląskie
31WE-001
94 51 2 140 287-5    PL-KD
94 51 2 140 288-3    PL-KD
94 51 2 140 289-1    PL-KD
94 51 2 140 290-9    PL-KD

31WE-001 / 2012
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.02.2013 NEWAG NS