SKM Warszawa
27WE-013 / 413
94 51 2 160 073-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 074-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 075-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 076-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 077-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 078-3    PL-SKMWA

27WE-013 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.11.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 09.03.2017 PESA Bydgoszcz
P4/2 18.05.2022 PESA Mińsk Maz.