SKM Warszawa
27WE-012 / 412
94 51 2 160 067-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 068-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 069-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 070-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 071-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 072-6    PL-SKMWA

27WE-012 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.11.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 23.02.2017 PESA Bydgoszcz
P4/2 27.04.2022 PESA Mińsk Maz.