SKM Warszawa
27WE-011 / 411
94 51 2 160 061-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 062-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 063-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 064-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 065-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 066-8    PL-SKMWA

27WE-011 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.10.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 26.01.2017 PESA Bydgoszcz
P4/2 17.02.2022 ZNTK Mińsk Maz.