SKM Warszawa
27WE-010 / 410
94 51 2 160 055-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 056-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 057-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 058-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 059-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 060-1    PL-SKMWA

27WE-010 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.10.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 06.02.2017 PESA Bydgoszcz
P4/2 23.03.2022 PESA Mińsk Maz.