SKM Warszawa
27WE-005 / 405
94 51 2 160 025-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 026-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 027-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 028-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 029-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 030-4    PL-SKMWA

27WE-005 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.09.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 29.07.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 26.07.2021 ZNTK Mińsk Maz.