SKM Warszawa
27WE-004 / 404
94 51 2 160 019-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 020-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 021-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 022-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 023-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 024-7    PL-SKMWA

27WE-004 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.09.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 07.07.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 25.06.2021 ZNTK Mińsk Maz.