SKM Warszawa
27WE-002 / 402
94 51 2 160 007-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 008-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 009-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 010-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 011-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 012-2    PL-SKMWA

27WE-002 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 08.08.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 12.05.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 13.05.2021 ZNTK Mińsk Maz.