SKM Warszawa
27WE-001 / 401
94 51 2 160 001-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 002-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 003-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 004-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 005-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 006-4    PL-SKMWA

27WE-001 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 08.08.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 20.10.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 07.10.2021 ZNTK Mińsk Maz.
Galeria zdjęć pojazdu
18.06.2011 | Bydgoszcz Gł. 27WE-001
18.06.2011 | Bydgoszcz Gł. 27WE-001
18.06.2011 | Bydgoszcz Gł. 27WE-001