Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLREGIO
Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
22WEg-019
94 51 2 141 668-5    PL-PREG
94 51 2 141 670-1    PL-PREG
94 51 2 141 671-9    PL-PREG
94 51 2 141 669-2    PL-PREG

22WEg-019 / 2021
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 PESA Bydgoszcz