Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLREGIO
Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
22WEg-018
94 51 2 141 664-4    PL-PREG
94 51 2 141 666-9    PL-PREG
94 51 2 141 667-7    PL-PREG
94 51 2 141 665-1    PL-PREG

22WEg-018 / 2020
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 08.11.2022 PESA Bydgoszcz