Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLREGIO
Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
22WEg-017
94 51 2 141 660-2    PL-PREG
94 51 2 141 662-8    PL-PREG
94 51 2 141 663-6    PL-PREG
94 51 2 141 661-0    PL-PREG

22WEg-017 / 2020
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 PESA Bydgoszcz