Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLREGIO
Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
22WEg-016
94 51 2 141 656-0    PL-PREG
94 51 2 141 658-6    PL-PREG
94 51 2 141 659-4    PL-PREG
94 51 2 141 657-8    PL-PREG

22WEg-016 / 2020
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 PESA Bydgoszcz