Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLREGIO
Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
22WEg-015
94 51 2 141 652-9    PL-PREG
94 51 2 141 654-5    PL-PREG
94 51 2 141 655-2    PL-PREG
94 51 2 141 653-7    PL-PREG

22WEg-015 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2022 PESA Bydgoszcz