Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN76A-102
94 51 2 140 959-9    PL-PREG
94 51 2 140 961-5    PL-PREG
94 51 2 140 962-3    PL-PREG
94 51 2 140 960-7    PL-PREG

22WEf-014 / 2018
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.08.2018 PESA Bydgoszcz