Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-012
94 51 2 140 825-2    PL-KSL
94 51 2 140 827-8    PL-KSL
94 51 2 140 828-6    PL-KSL
94 51 2 140 826-0    PL-KSL

22WEd-012 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.05.2019 PESA Bydgoszcz