Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-011
94 51 2 140 821-1    PL-KSL
94 51 2 140 823-7    PL-KSL
94 51 2 140 824-5    PL-KSL
94 51 2 140 822-9    PL-KSL

22WEd-011 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.03.2019 PESA Bydgoszcz