Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

22WEd-011
94 51 2 140 821-1    PL-KSL
94 51 2 140 823-7    PL-KSL
94 51 2 140 824-5    PL-KSL
94 51 2 140 822-9    PL-KSL

22WEd-011 / 2019
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.2019PESA Bydgoszcz