Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-010
94 51 2 140 817-9    PL-KSL
94 51 2 140 819-5    PL-KSL
94 51 2 140 820-3    PL-KSL
94 51 2 140 818-7    PL-KSL

22WEd-010 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.03.2019 PESA Bydgoszcz