Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-009
94 51 2 140 813-8    PL-KSL
94 51 2 140 815-3    PL-KSL
94 51 2 140 816-1    PL-KSL
94 51 2 140 814-6    PL-KSL

22WEd-009 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.02.2019 PESA Bydgoszcz