Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

22WEd-008
94 51 2 140 809-6    PL-KSL
94 51 2 140 811-2    PL-KSL
94 51 2 140 812-0    PL-KSL
94 51 2 140 810-4    PL-KSL

22WEd-008 / 2019
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.01.2019PESA Bydgoszcz