Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-007
94 51 2 140 805-4    PL-KSL
94 51 2 140 807-0    PL-KSL
94 51 2 140 808-8    PL-KSL
94 51 2 140 806-2    PL-KSL

22WEd-007 / 2018
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.12.2018 PESA Bydgoszcz
P4/1 20.06.2024 Public Transport Service