Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-006
94 51 2 140 801-3    PL-KSL
94 51 2 140 803-9    PL-KSL
94 51 2 140 804-7    PL-KSL
94 51 2 140 802-1    PL-KSL

22WEd-006 / 2018
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.11.2018 PESA Bydgoszcz