Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-004
94 51 2 140 793-2    PL-KSL
94 51 2 140 795-7    PL-KSL
94 51 2 140 796-5    PL-KSL
94 51 2 140 794-0    PL-KSL

22WEd-004 / 2018
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.08.2018 PESA Bydgoszcz