Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

22WEd-003
94 51 2 140 789-0    PL-KSL
94 51 2 140 791-6    PL-KSL
94 51 2 140 792-4    PL-KSL
94 51 2 140 790-8    PL-KSL

22WEd-003 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.06.2018PESA Bydgoszcz