Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-003
94 51 2 140 789-0    PL-KSL
94 51 2 140 791-6    PL-KSL
94 51 2 140 792-4    PL-KSL
94 51 2 140 790-8    PL-KSL

22WEd-003 / 2018
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.06.2018 PESA Bydgoszcz
P4/1 03.06.2024 Public Transport Service