Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

22WEd-002
94 51 2 140 785-8    PL-KSL
94 51 2 140 787-4    PL-KSL
94 51 2 140 788-2    PL-KSL
94 51 2 140 786-6    PL-KSL

22WEd-002 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.03.2018PESA Bydgoszcz