Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie
22WEd-002
94 51 2 140 785-8    PL-KSL
94 51 2 140 787-4    PL-KSL
94 51 2 140 788-2    PL-KSL
94 51 2 140 786-6    PL-KSL

22WEd-002 / 2018
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.03.2018 PESA Bydgoszcz