Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

22WEd-001
94 51 2 140 781-7    PL-KSL
94 51 2 140 783-3    PL-KSL
94 51 2 140 784-1    PL-KSL
94 51 2 140 782-5    PL-KSL

22WEd-001 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.02.2018PESA Bydgoszcz