Koleje Śląskie
21WEa-010
94 51 2 141 240-3    PL-KSL
94 51 2 141 241-1    PL-KSL
94 51 2 141 242-9    PL-KSL

21WEa-010 / 2020
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.06.2020 PESA Bydgoszcz